send link to app

ЖҮРӨКТӨРДҮ ОЙГОТУУЧУ(КЫРГЫЗ)Libero

toluk versiasyn veb saittan alsanyzdar bolot ...– = *** Мээримдүү, Ырайымдуу Аллахтын аты менен *** = –«Мунаббиху-ль-Кулууб» (Жүрөктөрдү ойготуучу)«Мунаббиху-ль-Кулууб» жүрөктөрдү эмне тууралуу ойготот?1- Илим тууралуу. Илим алуу керекпи? Кайсы илим абзел? Ким илим алат? …2- Ыклас тууралуу. Ыклас деген эмне, анын пайдасы? Соопту эмне көбөйтөт жана аны эмне азайтат? Кантип ыкластуу болобуз? …
3-Акырет тууралуу. Кайра тирилебизби? Кандайча тирилебиз? Тозок жана Бейишти кандайча сүрөттөйбүз? …